Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

50 bibliai vers a megbocsátásról, amely arra ösztönöz, hogy jobban megértsdbibliai idézetek a megbocsátásról 35

Valljuk be: mások (és önmagad) megbocsátását néha könnyebb megmondani, mint megtenni. Ennek azonban nem kell lennie. Tehát amikor legközelebb azt találja érezni, hogy valaki cselekedetei miatt sérülést szenved, vagy ha egy felmerült helyzet miatt elkeseredik a frusztráció, forduljon a Biblia tanácsért. Így nem fogod érezni az összes negatív mellékhatást, amelyet e helyzetek okoznak az elméd, a tested és a lelked számára.

Nem tudja, hol keresse Bibliaversek a megbocsátásról? Semmi gond, mivel a megbocsátás megtalálható a Bibliában. Összegyűjtöttük a megbocsátásról szóló 50 legjobb bibliai verset és szentírást, amelyek nagyjából minden típusú helyzetben segítenek. Ezek a bibliai versek nemcsak nagyszerű útmutatásokat jelentenek a megbocsátás során, hanem azt is megtanítják, hogy miért olyan fontos a megbocsátás. Ha más inspiráló bibliai verseket keres, mindenképpen nézze meg Bibliaversek a reményről, Bibliaversek a békéről és gyógyító bibliai verseket.

Ezek a megbocsátásról szóló bibliai versek emlékeztetni fogják Isten saját megbocsátására, és segítenek abban, hogy a megbocsátásban is jobbá válj. Nézze meg ezeket a szentírásokat alább!


50 bibliai vers a megbocsátásról

1. Róma 12:17

Senki ne fizessen meg rosszat a gonoszért, hanem gondolkodjon azon, hogy mindenki előtt tisztességes dolgot tegyen.

-Róma 12:17


2. Efézusi levél 2: 8

Mert a kegyelem által megmenekültél a hit által. És ez nem a saját tevékenységed; ez Isten ajándéka.- Efézus 2: 8

3. Példabeszédek 15: 1

A halk válasz elfordítja a haragot, de egy kemény szó felindítja a haragot.

-Példabeszédek 15: 1


4. Máté 5: 7

Boldogok az irgalmasok, mert kegyelmet kapnak.

- Máté 5: 7

5. Zsidók 8:12

Mert kegyes leszek vétkeikkel szemben, és többé nem fogok emlékezni bűneikre.

-Zsidók 8:12


6. János 13:34

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogy én is szerettelek, neked is szeretned kell egymást.

-János 13:34

7. 2 Krónika 7:14

Ha népem, akit a nevemen hívnak, megalázza magát, és imádkozik, az arcomat keresi, és elfordul gonosz útjaiktól, akkor hallani fogok a mennyből, megbocsátom bűnüket és meggyógyítom földjüket.

-2 Krónika 7:14


8. Lukács 17: 3

Ha a bátyád vétkezik ellened, dorgáld meg; és ha megtér,… Ha a bátyád vétkezik, dorgáld meg, és ha megtér, bocsáss meg neki.

-Lukács 17: 3

9. ApCsel 10: 43

Számára minden próféta tanúskodik arról, hogy mindenki, aki hisz benne, a nevén keresztül megbocsátja a bűnöket.

- ApCsel 10: 43


10. Máté 5: 23-24

Tehát, ha az oltárnál kínálja ajándékát, és ott ne feledje, hogy a testvérének van valami ellened, hagyja ott az ajándékot az oltár előtt, és menjen. Először békülj meg a testvéreddel, majd gyere és ajánld fel az ajándékodat.

- Máté 5: 23–24

Összefüggő: 51 Bibliavers a hitről

11. Ézsaiás 55: 7

Hagyja el a gonosz az utat, az igazságtalan ember pedig a gondolatait; térjen vissza az Úrhoz, hogy irgalmat érezzen iránta és a mi Istenünk iránt, mert bőven megbocsát.

- Ézsaiás 55: 7

12. 1 János 2: 2

Ő a bűneink kiengesztelődése, és nem csak a miénk, hanem az egész világ bűneiért is.

- 1 János 2: 2

13. 1 Péter 4: 8

Mindenekelőtt továbbra is őszintén szeressétek egymást, mivel a szeretet elfedi a bűnök sokaságát.

-1 Péter 4: 8

14. Apcsel 17:30

A tudatlanság idejét Isten figyelmen kívül hagyta, de most minden embert megparancsol bűnbánatra

- Apcsel 17:30

15. Ézsaiás 43:25

Én, én vagyok az, aki a saját érdekében törlöm vétkeidet, és nem emlékszem a bűneidre.

- Ézsaiás 43:25

16. Máté 6:14

Mert ha megbocsátasz más embereknek, amikor vétkeznek ellened, mennyei apád is megbocsát neked.

-Máté 6:14

17. Márk 11:25

És amikor imádkozva állsz, ha bárki ellen is tartasz valamit, bocsáss meg nekik, hogy mennyei apád megbocsásson neked bűneidet.

- Márk 11:25

18. 1 János 2:12

Írok neked, kisgyerekek, mert bűneit megbocsátják az ő nevében.

-1 János 2:12

19. Zsoltár 32: 1

Boldog az, akinek bűnét megbocsátják, bűneit elfedik.

- Zsoltár 32: 1

20. Példabeszédek 17: 9

A szerelem akkor boldogul, ha a hibát megbocsátják, de az abban való tartózkodás elválasztja a közeli barátokat.

- Példabeszédek 17: 9

Összefüggő: 50 Bibliavers a háláról

21. Galata 6: 1

Testvéreim, ha bárkit is vétek elkövetnek, akkor ti lelkiek állítsátok vissza a szelídség szellemében. Vigyázzon magára, nehogy Ön is kísértésbe essen.

-Galata 6: 1

22. Dániel 9: 9

Az Úr, a mi Istenünk irgalmas és elnéző, pedig lázadtunk ellene.

- Dániel 9: 9

23. Ézsaiás 1:18

Gyere most, rendezzük a kérdést - mondja az Úr. Noha a bűneid olyanok, mint a skarlátvörösek, fehérek lesznek, mint ; bár vörösek, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

- Ézsaiás 1:18

24. Zsidók 10:17

Aztán hozzáteszi: Többé nem fogok emlékezni bűneikre és törvénytelen tetteikre.

- Zsidók 10:17

25. Jakab 5:16

Ezért valld meg egymásnak a bűneidet és imádkozz egymásért, hogy meggyógyulj. A ima igaz embernek nagy ereje van, miközben dolgozik.

- Jakab 5:16

26. Lukács 6:27

De mondom nektek, akik halljátok: szeresse ellenségeit, tegyen jót azokkal, akik gyűlölnek.

- Lukács 6:27

27. Máté 18:15

Ha a bátyád vétkezik ellened, menj és mondd el neki a hibáját, csak közted és közted. Ha hallgat rád, megszerezted a bátyádat.

- Máté 18:15

28. Efézusiaknak 1: 7-8

Benne van az ő vére által megváltás, a bűnök megbocsátása kegyelme gazdagsága szerint, amelyet minden bölcsességben és körültekintésben bővelkedett bennünk.

- Efézusiaknak 1: 7–8

29. Lukács 6:37

Ne ítélj, és nem ítélkeznek feletted. Ne ítélje el, és nem fogja elítélni. Bocsásson meg, és megbocsátanak.

-Lukács 6:37

30.1 Péter 3: 9

Ne fizesse vissza a gonoszságot a gonoszért vagy a rágalmazást a rágalmazásért, hanem éppen ellenkezőleg, áldja meg, mert erre hívtak, hogy áldást szerezzen.

- 1 Péter 3: 9

Összefüggő: 100 bibliai idézet

31. Róma 6:23

A bűn bére ugyanis halál, de Isten ingyenes ajándéka örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

-Róma 6:23

32. János 3: 16-17

Mert Isten annyira szerette a világot, hogy egyetlen fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy a világ általa üdvözülhessen.

- János 3: 16–17

33. Máté 18: 21–22

Majd Péter odajött Jézushoz, és megkérdezte: Uram, hányszor bocsátok meg bátyámnak vagy nővér ki vétkezik ellenem? Akár hétszer? Jézus így válaszolt: Mondom nektek, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer.

- Máté 18: 21–22

34. Joel 2:13

Rendezze meg a szívét, és ne a ruháját. Térjen vissza az Úrhoz, a te Istenéhez, mert kegyes és könyörületes, lassú a haragra és bővelkedik a szeretetben, és megengedi a csapást.

- Joel 2:13

35. Zsoltár 65: 3

Noha bűneink elárasztanak bennünket, megbocsátasz mindannyiuknak.

- Zsoltárok 65: 3

36. Róma 4: 5

De az embereket nem a munkájuk, hanem a bűnösöknek megbocsátó Istenbe vetett hitük miatt tekintik igaznak.

- Róma 4: 5

37. Lukács 7:47

Mondom, bűneit - és sok van - megbocsátották, ezért sok szeretetet mutatott nekem. De akinek keveset bocsátanak meg, csak kevés szeretetet mutat.

- Lukács 7:47

38. Zsoltár 103: 11-12

Hiszen az őt féltõk iránt el nem múló szeretete olyan nagy, mint az ég magassága a föld felett. A bűneinket olyan messze távolította el tőlünk, mint a kelet nyugati irányból.

- Zsoltár 103: 11-12

39. Kolossé 1: 13-14

Megszabadított minket a sötétség területéről, és átment szeretett fia királyságába, akiben megváltás, a bűnök megbocsátása van.

-Kolossé 1: 13-14

40. Lukács 23:34

És Jézus azt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És sorsot vetnek a ruháinak megosztására.

És Jézus azt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És sorsot vetnek a ruháinak megosztására.

- Lukács 23:34

Összefüggő: 25 Bibliavers a reményről

41. Máté 12:31

És hát mondom nektek, mindenféle bűnt és rágalmat megbocsáthatunk, de a szellem ellen való istenkáromlást nem bocsátják meg.

- Máté 12:31

42. ApCsel 3:19

Térj meg bűnbánatot, és fordulj Istenhez, hogy a bűneid eltörlődjenek, hogy a felfrissülés ideje az Úrtól jöjjön.

- ApCsel 3:19

43. Efézusiak 4:31

Minden keserűséget, haragot, haragot, haragot és rágalmat hagyjon el tőled, minden rosszindulat mellett.

- Efézusiak 4:31

44. Máté 6:12

És bocsásson meg nekünk adósságainkat, mivel mi is megbocsátottunk adósainknak.

- Máté 6:12

45. Péld 10:12

A gyűlölet régi veszekedéseket kavar, de a szerelem figyelmen kívül hagyja a sértéseket.

- Példabeszédek 10:12

46. ​​1 János 1: 9

Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igazságos, hogy megbocsásson nekünk bűneinket, és megtisztítson minden igazságtalanságtól.

- 1 János 1: 9

47. Máté 6:15

De ha nem bocsátod meg másoknak a bűneiket, apád nem fogja megbocsátani a bűneidet.

- Máté 6:15

48. 2 Korinthusbeliek 5:17

Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elhunyt; íme, eljött az új.

- 2 Korinthusbeliek 5:17

49. Zsoltár 86: 5

Te, Uram, elnéző és jó, szeretettel bővelkedsz mindazokban, akik hozzád szólítanak.

-Zsoltár 86: 5

50. Kolossé 3: 12-13

Tegyük fel akkor, mint Isten választottjait, szent és szeretett, együttérző szíveket, kedvességet, alázatot, szelídséget és türelmet, egymással szemben viselve, és ha valaki panaszt emel a másik ellen, megbocsátva egymásnak; ahogy az Úr megbocsátott neked, úgy neked is meg kell bocsátanod.

-Kolossé 3: 12-13

Többet akarsz idézetek ? Nézze meg…
ötven Gondolva rád Idézetek
150 Jó reggelt idézetek
100 Esküvői és házassági idézetek
ötven Pénteki idézetek
100 Idézetek a változásról
101 Szorongás Idézetek