Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

Dicsérjétek az Urat! 51 Felemelő bibliai versek a hitről, hogy még a legsötétebb napokat is felderítsékSzentírás a hitről

Szentírás a hitről(iStock)

A legjobb Bibliaversek az Istenbe vetett hitről felemelhet, ha éppen lent vagy, és útmutatást adhat, amikor elveszettnek érzed magad, ezért elengedhetetlen, hogy kéznél tartsd az általad szeretett hittanverseket és szentírásokat.

Akár ezeket kinyomtatja Biblia írd ki a hittel kapcsolatos szentírásokat, és akaszd fel a fürdőszobád tükrére, vagy oszd meg ezeket a hitverseket az Instagramon az összes barátoddal, ha egyszerűen felemelő Biblia-verset olvasol a hitről, akkor garantáltan egy kicsit jobb lesz a napod.


Tehát valahányszor olyan jóhiszemű versekre és szentírásokra van szüksége, amelyek fényt hoznak legsötétebb napjaira, ne feledje - ezek Bibliaversek a hitről és Bibliai idézetek mindig ott vannak, amelyekre támaszkodhat.

51 Bibliavers a hitről

1. Légy csendes, és tudd meg, hogy én vagyok Isten. Magasztos leszek a nemzetek között, magasztos leszek a földön! - Zsoltár 46:10


2. Arra vágyom, hogy lássalak, hogy átadhassak neked valamilyen lelki ajándékot, amely erőssé tesz téged - vagyis, hogy téged és engem kölcsönösen ösztönözzön egymás hite. - Róma 1: 11–123. Mire jó, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de nincsenek művei? Megmentheti-e ez a hit? Ha egy testvér vagy nővér rosszul van felöltözve és hiányzik a mindennapi táplálékból, és egyikőtök azt mondja nekik: „Menjetek békével, melegedjetek meg és töltsétek fel” anélkül, hogy megadnátok nekik a testhez szükséges holmikat, akkor mi ez? Tehát a hit önmagában is, ha nincsenek cselekedetei, halott. De valaki azt fogja mondani: „Van hitetek, és nekem vannak munkáim.” Mutasd meg nekem a hitedet a munkáidon kívül, és én megmutatom neked a hitemet a tetteimmel. - Jakab 2: 14–26

4. Megvívtam a jó küzdelmet, befejeztem a versenyt, megtartottam a hitet. - 2 Timóteus 4: 7

5. Mert a kegyelem által megmenekültél a hit által. - Efézusi levél 2: 8-10


istock

(istock)

6. Ugyanígy hagyja, hogy fénye ragyogjon mások előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőséget adhassanak a mennyben tartózkodó Atyának. - Máté 5:16

7. Annak ellenére, hogy a halál árnyékának völgyében járok, nem félek semmi gonosztól, mert velem vagy; a botod és a botod megvigasztalnak. - Zsoltár 23: 4

8. Ne félj, mert veled vagyok; ne ijedj meg, mert én vagyok a te Istened. Megerősítlek, segítek, igaz kezemmel támogatlak. - Róma 12: 3


9. Az apostolok azt mondták az Úrnak: „Növelje hitünket!” - Lukács 17: 5

10. Gyengeséggel jöttem hozzád nagy félelemmel és remegve. Üzenetem és igehirdetésem nem bölcs és meggyőző szavakkal, hanem a Lélek erejének bemutatásával történt, hogy hite ne az emberi bölcsességen nyugodjon, hanem Isten erején. - 1 Korinthusbeliek 2: 3-5

11. Szorongásomban hívtam az Urat, és ő válaszolt nekem. - Zsoltárok 120: 1

12. Mindent megtehetek azon keresztül, aki megerősít. - Filippi 4:13


13. Bízz teljes szívedben az Úrban, és ne támaszkodj saját megértésedre. Minden módon ismerd el őt, és ő egyenesbe hozza utadat. - Példabeszédek 3: 5–6

14. Légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj tőlük, mert az Úr, a te Istened veled megy; soha nem hagy el és nem hagy el. - 5Mózes 31: 6

15. Mondtam nektek ezeket, hogy bennem békességetek legyen. A világon nyomorúság lesz. De vedd szívedbe; Legyőztem a világot. - János 16:33

16. Amikor átmész a vizeken, veled leszek; és a folyókon keresztül nem fognak eluralkodni rajtad; amikor a tűzön jársz, nem ég meg, és a láng nem emészti el. - Ézsaiás 43: 2


17. Úgy szerettelek, mint az Atya. Maradj szerelmemben. - János 15: 9

18. Ekkor Jézus kijelentette: „Én vagyok a kenyér élet . Aki hozzám jön, soha nem lesz éhes, és aki hisz bennem, soha nem lesz szomjas. ”- János 6:35

19. Mert hitben járunk, nem látásból. - 2 Korinthusbeliek 5: 7

20. Krisztussal keresztre feszítettem. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amelyet most testben élek, hitben élek Isten Fiában, aki szeretett engem és önmagát adta értem. - Galata 2:20

21. Mert a kegyelem által megmenekültél a hit által. És ez nem a saját tevékenységed; ez Isten ajándéka, nem munkák eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. - Efézusiak 2: 8–9

22. Mert Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. - János 3:16

23. A hűség útját választottam; A szívedbe vettem a törvényeidet. - Zsoltár 119: 30

24. Legyen őrségben. Állj szilárdan a hitben. Légy bátor. Légy erős. - 1 Korinthusiak 16:13

25. Mert Istennel semmi sem lehetetlen. - Lukács 1:37

istock

(istock)

26. És bármit is kérsz ima , megkapja, ha van hite. - Máté 21:22

27. Hogy hited ne az emberek bölcsességében nyugodjon, hanem Isten erejében. - 1 Korinthusbeliek 2: 5

28. Ha szájjal kijelenti: „Jézus az Úr”, és a szívében hisz abban, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz. - Rómaiak 10: 9

29. És hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert mindenkinek, aki hozzá fordul, el kell hinnie, hogy létezik, és megjutalmazza azokat, akik komolyan keresik őt. - Zsidók 11: 6

30. De amikor kérdezel, hinned kell és nem kételkedni, mert aki kételkedik, olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél fúj és dob. - Jakab 1: 6

31. Ekkor Jézus azt mondta: „Nem azt mondtad, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?” - János 11:40

32. „Ha tudsz?” - mondta Jézus. Minden lehetséges annak, aki hisz. - Márk 9:23

33. Jézus azt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz az akaratomban, él, annak ellenére, hogy meghalnak; és aki úgy él, hogy hisz bennem, az soha nem hal meg. Te ezt elhiszed? - János 11: 25–26

34. ’Menj - mondta Jézus -, a te hited meggyógyított.’ Azonnal meglátta a tekintetét, és követte Jézust az úton. - Márk 10:52

35. Mert a szíveddel hiszel és megigazulsz, és a száddal vallod hitedet és megmenekülsz. - Rómaiak 10:10

istock

(istock)

36. Az evangéliumban ugyanis kiderül Isten igazsága - az igazság, amely hit által történik az elsőtől a végéig, ahogyan az is meg van írva: „Az igazak hitből fognak élni.” - Róma 1:17

37. Tehát a Krisztus Jézusban mindannyian Isten gyermekei vagytok a hit által, mert mindnyájan, akik Krisztusba keresztelkedtetek, beöltöztetek Krisztusba. - Galata 3: 26-27

38. Azt válaszolták: „Higgy az Úr Jézusban, és akkor üdvözülsz - te és a te házad. - ApCsel 16:31

39. Ugyanígy a hit önmagában is halott, ha cselekvés nem kíséri. - Jakab 2:17

Parade Daily

Hírességekkel készült interjúk, receptek és egészségügyi tippek a postaládájába. Email cím Kérjük valós e-mail címet adjon meg!Köszönöm a regisztrációt! Kérjük, ellenőrizze az e-mail címét az előfizetés megerősítéséhez.

40. Mert olyan kevés a hited. Valóban mondom nektek, ha olyan kicsi a hitetek, mint a mustármag, azt mondhatjátok erre a hegyre: „Mozduljatok innen oda”, és megmozdul. Semmi sem lehetetlen számodra. - Máté 17:20

41. Aki hisz bennem, ahogy a szentírás mondta, az élő víz folyói áradnak belőlük. - János 7:38

42. Jézus így válaszolt: „Isten műve ez: hinni abban, akit küldött.” - János 6:29

43. Ahogy a Szentírás mondja: „Aki hisz benne, soha nem lesz szégyen.” - Róma 10:11

44. Következésképpen a hit az üzenet meghallgatásából származik, és az üzenet a Krisztusról szóló szó révén hallható. - Rómaiak 10:17

45. Harcolj a hit jó harcában. Vegye kézbe azt az örök életet, amelyre elhívták, amikor jó tanúvallomást tett sok tanú jelenlétében. - 1 Timóteus 6:12

istock

(istock)

46. ​​Akkor Jézus azt mondta neki: „Mivel láttál engem, hittél; áldottak azok, akik nem látták és mégis hittek. ”- János 20:29

47. Mert hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ezért hisszük, hogy Isten magával hozza Jézussal azokat, akik elaludtak benne. - 1 Thesszalonika 4:14

48. Mert Krisztus nevében megadatott neked, hogy ne csak higgy benne, hanem szenvedj érte. - Filippi 1:29

49. Ezért, mivel hit által igazoltak meg minket, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. - Róma 5: 1

50. Vigyázzatok testvérek, hogy egyikőtöknek sincs bűnös, hitetlen szíve, amely elfordulna az élő Istentől. - Zsidók 3:12

51. Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, akkor nemcsak azt tehetitek, amit a fügefával tettek, hanem azt is mondhatjátok erre a hegyre:„ Menj, vetd magad a tengerbe , „és meg fog történni.” - Máté 21:21

Nézze meg…

100 Bibliai idézetek
35 Bibliaversek gyógyítása
300 Biblia Trivia kérdések
40 Bibliaversek a békéről