Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

Ünnepelje a jó életet, amelyet kapott! 50 tökéletes bibliai vers a háláról(iStock)

Miután hála azt jelenti, hogy hálás. Tehát az ünnepek közeledtével teljesen normális, hogy külön hálás lehet áldásaiért, ezért különösen imádni fogja ezeket olvasni Bibliaversek a háláról hogy felkerekedtünk.

És bár több száz különféle vers szól a hálaadásról, 50 bibliai verset gyűjtöttünk össze a háláról, hogy nekiláthasson. Reggel naponta egyet elolvashat, hogy a jobb lábának induljon a napja, vagy egyszerre olvassa végig őket. Mindazonáltal ezek elolvasása jó emlékeztető lesz arra, hogy ma és minden más napon köszönetet mondjunk, még akkor is, ha ez kissé nehéz lehet.


Nézze meg az összes Biblia versek a háláról alább. Bízz bennünk, örülni fogsz. Akár megoszthatja kedvenceit barátaival.

50 Bibliavers a háláról

1. Filippi 4: 6-7

Ne aggódjon semmi miatt, hanem mindenben ima és hálaadással való könyörgés engedje, hogy kéréseit Isten megismertesse. Isten békéje, amely felülmúl minden megértést, Krisztus Jézusban őrzi szíveteket és elmédet. - Filippi 4: 6-7


2. 2 Korinthus 4:15

Mindez a hasznodra szolgál, hogy az egyre több emberhez eljutó kegyelem a hálaadás túlcsordulását okozza Isten dicsőségére. - 2 Korinthusbeliek 4:15

3. Jakab 1:17

Minden jó ajándék és minden tökéletes ajándék felülről származik, a fények Atyjától származik, akivel a változás miatt nincs variáció vagy árnyék.-Jakab 1:17

Kapcsolódó: 40 Szentírások a békéről

4. 1 Thesszalonikaiak 5:18

Légy hálás minden körülmények között, mert ez Isten akarata irántad, aki Krisztus Jézushoz tartozik.-1 Thesszalonikaiak 5:18


5. Lukács 2:14

istock

(istock)

Dicsőség Istennek a magasságban, a földön pedig békesség, jóakarat az emberek iránt. - Lukács 2:14

6. 1 Thesszalonikaiak 5: 16-18

Örülj mindig, imádkozz szüntelenül, adj hálát minden körülmények között; mert ez Isten akarata a Krisztus Jézusban számodra. - 1 Thesszalonika 5: 16-18

7. Kolossé 2: 6

Tehát akkor, amikor Krisztust Jézust fogadtátok Úrnak, továbbra is éljetek benne, megerősödve a hitben, ahogy tanították, és túláradó hálával. - Kolossé 2: 6


8. Korinthusiak 15:57

De hála Istennek! Jézus Krisztus Urunk által megadja nekünk a győzelmet.-1 Korinthusbeliek 15:57

Összefüggő: 25 karácsonyi ima és áldás

9. Efezusiak 1:16

Nem hagytam abba a hálát érted, emlékezem rád imáimban.-Efézusoknak 1:16

10. Ézsaiás 41:10

Ne félj, mert veled vagyok; ne ijedj meg, mert én vagyok a te Istened; Megerősítlek, segítek, igaz jobb kezemmel támogatlak.-Ézsaiás 41:10


11. 1 Krónika 16:34

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; szerelme örökké kitart. - 1 Krónika 16:34

12. Kolossé 3:15

Hagyja, hogy Krisztus békéje uralkodjon a szívetekben, hiszen egy test tagjaként békére hívtak benneteket. És hálásnak lenni . - Kolossé 3:15

Összefüggő: Vallásos karácsonyi dalok

13. 2 Thesszalonikaiak 1: 3

Mindig hálát kell adnunk Istennek érted, testvérek, ahogyan helyes, mert hited bőségesen növekszik, és mindannyiótok egymás iránti szeretete növekszik. - 2 Thesszalonika 1: 3


14. 2 Korinthusiak 9:15

Hála Istennek kifejezhetetlen ajándékáért! - 2 Korinthusiak 9:15

15. Kolossé 2: 7

Gyökeret eresztve és felépítve benne, és megalapozva a hitben, ahogyan tanítottak is, bővelkedve hálaadásban. - Kolossé 2: 7

16. Máté 5:16

Hagyd, hogy fényed úgy ragyogjon az emberek előtt, hogy láthassák jó cselekedeteidet, és dicsőítsék Atyádat, aki a mennyben van. - Máté 5:16

17. Jónás 2: 9

De én a hálaadás hangjával feláldozom nektek; amit megfogadtam, megfizetem. Az üdv az Úré. - Jónás 2: 9

18. Kolossé 4: 2

Szánjon imára, legyen éber és hálás. - Kolossé 4: 2

19. 1 Timóteus 4: 4-5

Mert minden, amit Isten teremtett, jó, és semmit sem szabad elutasítani, ha hálaadással fogadják, mert Isten igéje és imája szenteli meg. - 1Timóteus 4: 4-5

20. János 3:16

Mert Isten annyira szerette a világot, hogy egyetlen fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élet . - János 3:16

Összefüggő: Bibliai versek a hitről

21. Zsoltár 23: 1-6

Az Úr az én pásztorom; Nem akarom. Zöld legelőkön fekszik, és a csendes vizek mellett vezet. Helyreállítja lelkemet: a neve érdekében az igazság útjain vezet. Igen, bár a halál árnyékának völgyében járok, nem félek semmi gonosztól; mert velem vagy; a botod és a botod megvigasztalnak. Asztalt készítesz előttem ellenségeim jelenlétében; kenje a fejemet olajjal; A poharam elfut. A jóság és az irgalom bizonyosan követni fog életem minden napján; és örökké az Úr házában fogok lakni. - Zsoltár 23: 1–6

22. 1 Sámuel 12:24

De mindenképp féljen az Uratól, és teljes szívéből hűségesen szakítsa meg; fontold meg, milyen nagyszerű dolgokat tett érted. - 1 Sámuel 12:24

23. 1 Krónika 16: 8

Ó, adj hálát az Úrnak; hívd a nevét; tegye ismertté tetteit a népek között! - 1 Krónika 16: 8

24. Zsoltár 76: 4

Fényes vagy, fenségesebb, mint a vadakban gazdag hegyek. - Zsoltár 76: 4

25. Máté 11:28

istock

(istock)

Gyertek hozzám mindazok, akik fáradságosak és terheltek, és én megpihentem. - Máté 11:28

26. Zsolt 50:20

Aki hálaadással áldozatot áldozata dicsőít; annak, aki helyesen rendeli el az utat, megmutatom Isten üdvösségét! - Zsolt 50:20

27. Kolossé 3:15

És hagyja, hogy Krisztus békéje uralkodjon a szívetekben, amelyre valóban egy testben elhívtak. És légy hálás. - Kolossé 3:15

Kapcsolódó: 300 Biblia Trivia kérdések és válaszok

28. Zsoltár 28: 7

Az Úr az én erőm és pajzsom; benne bízik a szívem, és segítenek; felizgat a szívem, és dalommal hálát adok neki. - Zsoltárok 28: 7

29. Zsoltár 95: 2

Jöjjünk hálaadással az ő jelenlétébe; dicsőítő dalokkal vidám hangot adjunk neki! - Zsoltár 95: 2

30. Kolossé 3:17

És bármit is tesz, akár szóban, akár tettben, mindezt az Úr Jézus nevében tegye, hálát adva az Atya Istennek általa. - Kolossé 3:17

Kapcsolódó: 100 Inspiráló bibliai idézetek

31. Ruth 2:12

Az Úr fizet neked azért, amit tettél, és teljes jutalmat ad neked az Úr, Izrael Istene, akinek szárnyai alatt menedékre jöttél! - Ruth 2:12

32. Zsoltár 9: 1

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből; Elmesélem minden csodálatos tettét. - Zsoltár 9: 1

33. 1 Korinthusbeliek 1: 4

Mindig hálát adok Istennek érted, Isten kegyelme miatt, amelyet neked adtak a Krisztus Jézusban. - 1Korintus 1: 4

34. Jakab 1:17

Minden jó ajándék és minden tökéletes ajándék felülről származik, a fények Atyjától származik, akivel a változás miatt nincs variáció vagy árnyék. - Jakab 1:17

35. Zsoltár 118: 24

istock

(istock)

Ez az a nap, amelyet az Úr készített, örüljünk és örüljünk neki. - Zsoltár 118: 24

36. ApCsel 24,3

Minden szempontból és mindenhol elfogadjuk ezt teljes hálával. - ApCsel 24: 3

37. Zsoltár 110: 4

Hálaadással adja be kapuit, dicsérettel udvarát! Adj hálát neki; áldja meg a nevét! - Zsoltár 110: 4

38. 2 Korinthus 4:16

Tehát nem veszítjük el a szívünket. Habár külső énünk pusztul, belső énünk napról napra megújul. - 2 Korinthus 4:16

39. Péld 15:30

A vidám tekintet örömet okoz a szívnek, a jó hír pedig egészséget ad a csontoknak. - Példabeszédek 15:30

40. 1 Korinthusbeliek 12: 4

Különböző típusú ajándékok léteznek, de ugyanaz a szellem osztja el őket. - 1 Korinthusbeliek 12: 4

41. Máté 6:21

Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. - Máté 6:21

42. 1 Péter 1: 7

Ezek azért jöttek létre, hogy hitetek bizonyított valódisága - nagyobb, mint az arany, amely tűz által finomítva is elpusztul - dicséretet, dicsőséget és becsületet eredményezhet, amikor Jézus Krisztus kinyilatkoztatásra kerül. - 1 Péter 1: 7

Parade Daily

Hírességekkel készült interjúk, receptek és egészségügyi tippek a postaládájába. Email cím Kérjük valós e-mail címet adjon meg!Köszönöm a regisztrációt! Kérjük, ellenőrizze az e-mail címét az előfizetés megerősítéséhez.

43. Zsoltár 119: 14

Örülök, hogy követem az alapszabályait, miközben az ember örül a nagy gazdagságnak. - Zsoltár 119: 14

44. Efézusiak 5:20

Mindig és mindent megköszönve az Atya Istennek Urunk Jézus Krisztus nevében. - Efézusiak 5:20

45. Zsoltár 107: 8–9

istock

(istock)

Adjanak hálát az Úrnak az emberiség iránti töretlen szeretetéért és csodálatos tetteiért, mert a szomjakat kielégíti és az éhezőket jó dolgokkal tölti el. - Zsoltár 107: 8–9

46. ​​Róma 8:28

És tudjuk, hogy azok számára, akik szeretik Istent, minden a jó érdekében működik, azok számára, akiket az ő célja szerint hívnak. - Róma 8:28

47. Máté 13:16

De áldott a te szemed, mert látnak, és a füled, mert hallanak. - Máté 13:16

48. Zsidók 13:15

Majd általa vigyük fel folyamatosan a dicséret áldozatát Istennek, vagyis az ajkak gyümölcsét, amelyek elismerik a nevét. - Zsidók 13:15

49. 2 Korinthusiak 9:11

Minden szempontból gazdagabb leszel, hogy minden szempontból nagylelkű legyél, ami rajtunk keresztül hálát ad Istennek. - 2 Korinthusiak 9:11

50. Dániel 2:23

Neked, ó atyáim istene, hálát és dicséretet mondok, mert bölcsességet és erőt adtál nekem. - Dániel 2:23

Többet akarsz idézetek ? Nézze meg…
ötven Gondolva rád Idézetek
150 Jó reggelt idézetek
100 Esküvői és házassági idézetek
ötven Pénteki idézetek
100 Idézetek a változásról
101 Szorongás Idézetek